• KVOS jako neziskový spolek je součást skupiny firem – NorthCom s.r.o., BohemiaS s.r.o., SolarMost s.r.o., Machovec s.r.o., Baumat s.r.o. působících ve vzdělávací oblasti, obnovitelných zdrojích energie a developmentu energeticky úsporných domů. Ředitelem spolku je ing.Milan Machovec, jež je dále jednatelem výše popsaných společností. Spolek funguje na neziskovém principu. Jedná se o vzdělávací organizaci založenou v roce 2003 v Mostě, předtím některé činnosti byly vykonávány neformálně.

 

  • Jak již je zřejmé z názvu – Krušnohorský vzdělávací a okrašlovací spolek vykonává vzdělávací v evropském měřítku a akce okrašlovací v Krušnohoří. Vzdělávací akce jsou popsány v následující kapitole

 K okrašlovacím akcím patří zejména dvě

–       realizace St Lucia česko-německé centrum v Mostě, kde je ve spolupráci s parterskou organizací BohemiaS ( www.bohemias.eu ) připravov ána rekonstrukce Národní kulturní památky Jízdní kasárna v Mostě na kulturně společenské centrum a

–       výstavba rozhledny Jirkov-Jindřišská (okres Chomutov)

 

  • Již několik let spoluorganizuje s partnerskou organizací NorthCom projekty Mobilit v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, jak na straně žadatele a organizátora projektových činností, tak na straně partnerské organizace, kdy společnost zajišťuje nezbytné úkony pro umístění zahraničních studentů na pracovištích v českých společnostech. Společnost KVOS má  2 osoby které zajišťují chod organizace, a spolupracuje  s externími pracovníky.

 

  • Spolek pracuje  na akcích Ziel 3  – v roce 2013 předložen projekt Přeshraničního vzdělávání v odborných profesích Nuts2severozápad-Sasko ( partneři BSW Dresden, Technische univerzität Chemnitz, VŠFS Praha, střední školy technické Most a Sokolov

 

  • Spolek  KVOS sám specificky organizuje mezinárodní vzdělávací a scoutingové práce. Z realizovaných vzdělávacích můžeme jmenovat vzdělávací kulturně historické a technické akce

–       vojensko-historické povahy – praktika historiků a přátel vojenské historie ( 2007 War and Peace show  Anglie Paddock Wood – Beltring, 2009 Berlin Wannsee Endlösung,2008 Francie Debarquement en Normandie Arromanches,2009 Ukrajina Halič – Zborov,Przemysl ,Dukla, 2010 Rusko – Bachmač, Moskva,2013 Polsko – Ket rzyn ( Rastenburg- Wolfschanze), Grunwald, 2014 Belgie Bastogne Battle of Bulge,

–       duchovní – sakrální  organizace poutních cest do svatých míst Řím, Santiago de Compostela, Jeruzalem  ( 2009 Camino Via de La Plata Sevilla- Santiago, 2010 camino Portugues Lisabon- Santiago, 2011 Camino Frances -Via Podensis Le Puy- Pamplona, 2012 Via Francigena Alpy- Roma, 2014 – Jeruzalem- Bethelem- Galilea

–       technicko- historické – letectví a kosmonautika ( 1997 Cap Canaveral Florida, 2013 Rusko Borovsk- K.Ciolkovskij, Moskva VDNCH Muzeum kosmonautiky, 2015 Německo Raumfahrtaustellung Vogtland)

 

  • Scouting –  Kontakt meetingy a přípravné akce pro organizace, jež následně provádějí komerční akce

–       sportovní povahy – pro sportovní turnaje v floorbale  v severských zemích ( 2010 Sweden Falun,2013 Norsko Geilo 2014 Dánsko Aalborg)

 

  • sportovní rybářství 2008 Norsko Trondheim, hokejové turnaje 2008 Anglie Swindon.

Napsat komentář